Niepoprawna pisownia

nie jaką

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejaką

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejakom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jakom

Niepoprawna pisownia