Niepoprawna pisownia

szejset

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sześćset

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik sześćset odnosi się do sześciu setek danych jednostek, na przykład przedmiotów czy pieniędzy. Cyframi można zapisać go jako 600.
Słowo sześćset to jedyny poprawny zapis liczby 600. Należy wykorzystywać go, gdyż w polszczyźnie liczebniki tworzymy poprzez wskazanie konkretnej ilości setek (w tym przypadku jest to sześć) oraz dodanie końcówki -set lub -sta, co wskazuje właśnie na rząd wielkości, jakim są setki. Ze względu na trudność w wymowie, w potocznym języku dopuszcza się wypowiadanie tego słowa jako szejset.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam przy sobie tylko sześćset złotych, a na wycieczkę potrzeba aż tysiąca. Możesz mi przywieźć więcej?
Przejdziesz sześćset metrów i zobaczysz duży głaz narzutowy. Zaraz za nim musisz skręcić w lewo.
Na tym nowo wybudowanym osiedlu w Warszawie będzie dostępnych ponad sześćset mieszkań.


Niepoprawna pisownia

szeźćset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sześet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeiset

Niepoprawna pisownia