Niepoprawna pisownia

szejset

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sześćset

Poprawna pisownia