Niepoprawna pisownia

opcować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obcować

Poprawna pisownia