Niepoprawna pisownia

kóruj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuruj

Poprawna pisownia, znaczenie: gdy mówimy do kogoś by się kurował oznacza to, że chcemy by jak najszybciej doszedł do zdrowia czy też wrócił do sprawności. Kojarzyć możemy znaczenie tego słowa ze słowem kuracja, które oznacza proces powrotu do zdrowia. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego (wywodzi się od curo) – zapis przez u otwarte wynika więc z jego etymologii.

Przykłady poprawnej pisowni

Teraz to się kuruj, wyjdziemy jutro. Zdrowie najważniejsze.
Kuruj się bo jutro musimy jechać. Potrzebujesz czegoś może?
Na szczęście tym razem dosyć szybko się wykurowałem. Jednak mam dobre zdrowie.


Niepoprawna pisownia

kórój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurój

Niepoprawna pisownia