Niepoprawna pisownia

kóruj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuruj

Poprawna pisownia