Niepoprawna pisownia

chalucynacje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

halucynacje

Poprawna pisownia