Wyrazy wierz i wież to homofony – we współczesnej polszczyźnie nazywamy tak słowa identyczne pod względem fonetyki, jednak różniące się pisownią i znaczeniem. Aby zatem uniknąć błędów ortograficznych, należy dokładnie zapoznać się z zasadami ich stosowania. Z pewnością nieocenione okażą się tu poniższe definicje, jak również przykłady użycia obu słów w zdaniach. Przypominamy również, iż nasza redakcja odpowiada na pytania użytkowników zadane w sekcji komentarzy, znajdującej się pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

wież

Poprawna pisownia, znaczenie: wież to rzeczownik wieża, który odmieniony został w dopełniaczu liczby mnogiej. Wieżą nazywamy figurę szachową, która porusza się wyłącznie w rzędach i kolumnach, element sprzętu muzycznego, który jest przeznaczony do odtwarzania muzyki, a także charakterystyczną budowlę, posiadającą małą płaszczyznę podstawy w stosunku do wysokości. W żargonie typowo wojskowym wieża to wystający ponad korpus element wojskowych pojazdów, okrętów, umocnień, posiadający zamontowane działo.

Przykłady poprawnej pisowni

Jedna z wież tego zamku zawaliła się, dlatego cała budowla musi zostać poddana renowacji.
Z każdej z tych wież można zobaczyć jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny krajobraz.
Żołnierze rozejrzeli się czujnie – nie wiedzieli, czy na którejś z wież nie czai się wróg.


Poprawna pisownia

wierz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wierz to czasownik wierzyć (inaczej: wyznawać jakąś religię, ufać komuś, uważać, że ta osoba ma rację oraz uważać coś za prawdziwe, pomimo braku dowodów na prawdziwość tego), który został odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym.

Przykłady poprawnej pisowni

Wierz mi, sam byłem przekonany, że można jej ufać.
Nie wierz we wszystko co wyczytasz na portalach plotkarskich – one istnieją po to, by siać zamęt i zamieszanie.
Przede wszystkim wierz, że uda Ci się wygrać. Wiara w siebie to klucz do zwycięstwa.