Niepoprawna pisownia

podbrudkowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podbródkowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod bródkowa

Niepoprawna pisownia