Niepoprawna pisownia

wzioł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wziął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wziął oznacza, że mężczyzna zabrał jakiś przedmiot z danego miejsca, ma go przy sobie lub przełożył w inne miejsce. Jednocześnie odnosi się do sytuacji, w której mocno przejmuje się on jakąś sprawą albo rozpoczyna konkretny projekt.
Słowo wziął należy zapisywać przez ął. Taka końcówka w czasowniku w czasie przeszłym, w trzeciej osobie liczby pojedynczej w rodzaju męskoosobowym jest uwarunkowana ogólnymi zasadami odmiany czasowników w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Andrzej wziął sobie wolne na kilka ostatnich dni sierpnia, ponieważ chciał odwiedzić brata.
Kamil wziął się w końcu do pracy po długiej przerwie, ale nie przychodziła mu zbyt łatwo.
Roman nie wziąłby tego zegarka w złotej kopercie, musiał go sobie stąd zabrać ktoś inny.


Niepoprawna pisownia

wzią

Niepoprawna pisownia