Poprawna pisownia

dwudziesty ósmy czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym ósmym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty ósmy czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy czerwca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty usmy czerwca

Niepoprawna pisownia