Niepoprawna pisownia

tżeba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzeba

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszeba

Niepoprawna pisownia