Niepoprawna pisownia

bzyknoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bzyknął

Poprawna pisownia