Poprawna pisownia

staruszka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztaruszka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starószka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starużka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starurzka

Niepoprawna pisownia