Poprawna pisownia

mogłaby

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju żeńskim i w trybie przypuszczającym forma czasownika móc. Oznacza on potrafić coś wykonać, być do czegoś zdolnym, być w stanie coś wykonać, mieć szansę zaistnieć bądź wydarzyć się, ale również mieć do czegoś uprawnienia albo na coś zezwolenie.
Wyraz ten zawsze zapisujemy łącznie. Nakazuje tak obowiązująca we współczesnej polszczyźnie zasada, mówiąca, że osobowe formy czasowników w połączeniu z końcówkami -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby odebrała wczoraj swoje prawo jazdy, mogłaby już dziś pojechać do pracy samochodem.
Powiedziałam mojej córce, że gdyby wczoraj była grzeczna, to dziś mogłaby iść na urodziny do koleżanki.
Wiem, że gdyby bardzo jej zależało, to mogłaby przyjść na czas.


Niepoprawna pisownia

mogła by

Niepoprawna pisownia