Niepoprawna pisownia

byś my

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

by śmy

Niepoprawna pisownia