Zarówno nie jeden, jak i niejeden, to poprawne formy, jednakże należy mieć na uwadze kontekst całej wypowiedzi. Zgodnie z zasadami języka polskiego, partykułę nie, której używamy jako wykładnika zaprzeczenia, należy zapisywać osobno, przed liczebnikami. Z kolei, kiedy partykułę nie chcemy zastosować w odniesieniu do wielu, ten, bądź więcej, to należy zapisywać ją łącznie.

Poprawna pisownia

niejeden

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia niejeden używamy w ogólnym rozumieniu, odnoszącym się do wielu osób, wydarzeń lub przedmiotów. W tym samym zdaniu nie musi zawierać się konkretna liczba.

Przykłady poprawnej pisowni

Niejeden człowiek zgubił się zimą w górach, zwłaszcza, jeśli zboczył z wyznaczonego szlaku.
On to niejeden wypadek w życiu widział, bo często jeździ samochodem za granicę i z powrotem.
Niejeden raz ją wspierał, kiedy miała jakieś problemy,albo potrzebowała pomocy w przeprowadzce.


Poprawna pisownia

nie jeden

Poprawna pisownia, znaczenie: nie jeden oznacza dosłownie, iż nie jedna osoba coś wykonała lub gdzieś się pojawiła. Odnośni się do osób płci męskiej. Może być stosowane także w kontekście przedmiotów, mających rodzaj męski. Służy do podkreślenia konkretnej ilości.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jeden, a dziesięciu nowych klientów pojawiło się dzisiaj w naszej niedawno otwartej filii.
Nie jeden, a nawet siedmiu właścicieli psów przyszło na specjalny trening ze swoimi pupilami.
Nie jeden, a trzech egzaminowanych przeszło ten test, to dość sporo przy tak rygorystycznym ocenianiu.