Poprawna pisownia

niejeden

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jeden

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w przeczeniu: nie jeden, lecz dwóch.