Poprawna pisownia

co piąta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

co pionta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

copiąta

Niepoprawna pisownia