Poprawna pisownia

bylibyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

byli byśmy

Niepoprawna pisownia