Niepoprawna pisownia

wieszchołek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wierzchołek

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowaniem wierzchołek nazywamy punkt łączący sąsiednie boki wielokąta lub też co najmniej trzy ściany wielościanu. Jest to również określenie szczytu góry oraz najbardziej wysuniętego punktu czegoś.
Wyraz ten wywodzi się ze staropolskiego terminu vrch. Dał on początek wyrazowi używanemu również w czasach współczesnych, szczególnie przez ludzi posługujących się różnymi odmianami gwary, czyli wierchowi. Łatwo zatem zauważyć oboczność rz:r, która świadczy o tym, że termin wierzchołek powinien być zawsze zapisywany przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Kontakt z międzynarodową grupą wspinaczy, którzy próbowali zdobyć jeden z wierzchołków, urwał się w dniu planowanego ataku szczytowego.
Drony kojarzą nam się głównie z filmowaniem i fotografowaniem z powietrza, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej.
Po kilkunastu próbach wreszcie udało mu się zdobyć upragniony wierzchołek siedmiotysięcznika.


Niepoprawna pisownia

wierzhołek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieżchołek

Niepoprawna pisownia