Poprawna pisownia

Kaufland

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa niemieckiej sieci hipermarketów.


Niepoprawna pisownia

Kauf Land

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kałfland

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kauflant

Niepoprawna pisownia