Niepoprawna pisownia

bócik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bucik

Poprawna pisownia, znaczenie: zdrobnienie od słowa „but”, oznacza mały but.