Niepoprawna pisownia

bóbel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bubel

Poprawna pisownia, znaczenie: coś wybrakowanego, zepsutego lub bez wartości.