Niepoprawna pisownia

bluska

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bluzka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

blózka

Niepoprawna pisownia