Poprawna pisownia

nie zaśpij

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaśpij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza śpij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie za śpij

Niepoprawna pisownia