Poprawna pisownia

kiedy byś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kiedybyś

Niepoprawna pisownia