Niepoprawna pisownia

dysfagi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dysfagii

Poprawna pisownia