Błędy składniowe w języku polskim są popełniane stosunkowo często, głównie ze względu na ogromną złożoność naszego języka. Do błędów tych zaliczymy zastosowanie niewłaściwego szyku wyrazów w zdaniu, niepoprawne połączenie różnych form wyrazowych, czy też inne pomyłki w budowaniu zdań.

Najpopularniejsze kategorie błędów składniowych

Pomyłki w zakresie związku rzędu
Związek rzędu jest to konstrukcja językowa, gdzie wyraz nadrzędny określa rzeczownik w konkretnym przypadku, na przykład: rower Jasia.
Najczęstszym błędem jest tutaj zastosowanie biernika zamiast dopełniacza.
Przykłady:
Nie popieram mówienie nieprawdy (zamiast: mówienia nieprawdy).
Powinni zabronić odbijanie piłki o ścianę (zamiast: odbijania piłki).

Błędy dotyczące związku zgody
Związek zgody jest konstrukcją, w której wyraz określający i określany posiadają ten sam rodzaj, liczbę i przypadek, na przykład: przepiękny kwiat.
Przykłady:
Dzieci biegali po podwórku (zamiast: biegały).
Tomek i Piotrek pobiegł po kolegę (zamiast: pobiegli).

Niepoprawne stosowanie skrótów składniowych
Przykłady:
Przed i po skorzystaniu z toalety należy umyć ręce (zamiast: przed skorzystaniem z toalety i po skorzystaniu z niej należy umyć ręce).
Przed i po biegu warto odpowiednio się nawodnić (zamiast: przed biegiem i po biegu).

Przestawianie szyku wyrazów
Przykłady:
Tomek i Kasia to mądre bardzo dzieci (zamiast: bardzo mądre).
Przyjaciółka moja przyjechała do mnie z daleka (zamiast: moja przyjaciółka).

Nieprawidłowe stosowanie przyimków i wyrażeń przyimkowych
Przykłady:
Zaprosił mnie do siebie na mieszkanie (zamiast: do mieszkania).
Krem dla cery trądzikowej (zamiast: do cery).
W porównaniu z Martą, wypadłam na sprawdzianie znacznie lepiej (zamiast: w porównaniu do Marty).

Rozpoczynanie zdań od przyimków
O ile przyzwala się na ten błąd w mowie potocznej, pamiętajmy, by starać się go unikać.
Przykłady:
I nie wiem co teraz.
Ale najważniejsze, że już po wszystkim.
Więc gdy wreszcie dotarliśmy na miejsce, nikt już na nas nie czekał.

Niepoprawne użycie strony biernej
Przykład:
Stałem się wykończony po całodniowej wycieczce rowerowej (zamiast: byłem wykończony).

Zbędne zastosowanie podmiotu
Przykłady:
Ja poszedłem do Pawła, żeby pożyczyć od niego zeszyt.
Kiedy pies przyszedł do mnie do pokoju, on zaczął się łasić i on domagał się głaskania.

Nieprawidłowe użycie imiesłowowego równoważnika zdania zakończonego na -ąc, -łszy, -wszy
Przykład:
Kupując telefon, sprzedawca zaproponował mi dodatkowe ubezpieczenie (zamiast: gdy kupowałem telefon, sprzedawca zaproponował mi dodatkowe ubezpieczenie).

Błędne zastosowanie spójników
Przykłady:
Wzięłam grubszą bluzę, dlatego bo wieczory są już chłodne (zamiast: dlatego że).
Umyłam podłogę, to zdejmij buty (zamiast: więc zdejmij buty).