Niepoprawna pisownia

uprzejmię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uprzejmie

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz jest przysłówkiem utworzonym od przymiotnika uprzejmy. Jego znaczenie to: miło, życzliwie, w sposób uprzejmy, zgodnie z zasadami dobrego wychowania.
We współczesnej polszczyźnie istnieje wiele wyrazów posiadających podobną końcówkę, w których jednak na końcu wyrazu piszemy ę. Są to zazwyczaj odmienione rzeczowniki. Jako że wyraz uprzejmie jest przysłówkiem, nie należy doszukiwać się tutaj analogii i należy zapamiętać, że kończymy go zawsze samogłoską e.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wreszcie zebrałem się na odwagę i zaproponowałem jej wyjście na kawę, uprzejmie mi odmówiła.
Bardzo Cię proszę, żebyś podczas wizyty babci zachowywała się uprzejmie. Wiesz jaka ona jest wrażliwa.
Jeśli będziesz zachowywał się uprzejmie, jest większa szansa, że Twoja prośba będzie rozpatrzona pozytywnie.


Niepoprawna pisownia

upszejmie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upżejmie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

u przejmie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uprzej mie

Niepoprawna pisownia