Poprawna pisownia

biało-czerwony

Poprawna pisownia, znaczenie: biało-czerwony to przymiotnik, określający przedmiot zabarwiony na dwa kolory: biały i czerwony, np. w formie pasków. W tym określeniu kolory te mają równorzędne znaczenie i żaden z nich nie przeważa nad drugim. Ze względu na to, iż po zmieszaniu białego z czerwonym otrzymujemy barwę różową, wyraz ten nie jest używany w znaczeniu nierównorzędnych kolorów.
Zgodnie z zasadami języka polskiego, kolory (a także inne przymiotniki) równorzędne zapisujemy zawsze z myślnikiem, dlatego biało-różowy to poprawny zapis. Z kolei kolory (i przymiotniki) o znaczeniu nierównorzędnym, kiedy jeden uszczegóławia znaczenie drugiego, zapisuje się razem, bez łącznika. W takim przypadku drugi człon ma znaczenie główne, a pierwszy jest dodatkowym określeniem, np. szarozielony (zielony z odcieniem szarego), jasnoczerwony (czerwony o jasnym odcieniu).

Przykłady poprawnej pisowni

Biało-czerwona flaga jest symbolem Polski, dlatego każdy patriota powinien ją szanować.
W maju 2020 roku w Świnoujściu powieszono największą, biało-czerwoną flagę na najwyższej latarni morskiej.
Kupiłaś ciekawą torebkę w biało-czerwone paski, gdzie mogę dostać podobną?


Niepoprawna pisownia

białoczerwony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biało czerwony

Niepoprawna pisownia