Niepoprawna pisownia

rzaba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żaba

Poprawna pisownia, znaczenie: żaba to potoczna nazwa na wszystkie zwierzęta, należące do rodziny płazów, nazywanej żabowate. Występują praktycznie na całym świecie, najbardziej preferują wilgotne środowisko i okolice jezior lub rzek. Mają charakterystyczną budowę, z długim językiem, który przyrośnięty jest przednim końcem, a tylny posiada wolny. Ich tylne kończyny dostosowane są do skoków i pływania.
Rzeczownik żaba należy zapisywać zawsze przez ż. Jest on wyrazem pochodzącym z języka starosłowiańskiego, w którym zapisywany był przez ž. Głoska ta z czasem przekształciła się w ż, które wpłynęło na zapis nazwy zwierzęcia.

Przykłady poprawnej pisowni

Żaba z trudem próbowała przeskoczyć na drugą stronę jezdni, dlatego postanowiłem ją przenieść.
Żaba to pożyteczne zwierzątko, które może zredukować liczbę komarów w twoim ogrodzie.
Każda żaba, która mieszka w naszym ogrodzie, otrzymała swoje imię, nadane przez naszego syna.