Poprawna pisownia

Oliwii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Oliwi

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: smarować oliwą; naoliwiać.

Niepoprawna pisownia

Oliwji

Niepoprawna pisownia