Poprawna pisownia

bezrobotni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez robotni

Niepoprawna pisownia