Niepoprawna pisownia

bohen

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bochen

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bochen oznacza pojedynczy chleb, który zazwyczaj ma kształt okrągły lub owalny.
Bochen należy zapisywać przez ch. Jest to słowo, które wywodzi się jeszcze ze średniowiecza. Zostało zaczerpnięte do polszczyzny ze starogermańskiego Fochenze lub Vochenze które oznaczało placek lub chleb. Ze względu na etymologię, należy zachowywać w nim oryginalną pisownię przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Taki wielki bochen chleba wystarczy dla nas na kilka dni, a nawet możemy kawałek zamrozić.
Jeden bochen chleba to za mało dla naszej dziewięcioosobowej rodziny, więc zawsze biorę dwa.
Tamten bochen wygląda bardzo apetycznie, więc poproszę cały i do tego osiem grahamek.