Niepoprawna pisownia

bezpotstawny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezpodstawny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez podstawny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bespodstawny

Niepoprawna pisownia