Poprawna pisownia

naszykuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naszykóje

Niepoprawna pisownia