Poprawna pisownia

chodzi o to

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie chodzi o to należy zapisywać jako trzy oddzielne wyrazy. Pojawiające się w nim o pełni bowiem rolę przyimka, który odnosi się do zaimka to. Słowo oto ma inne znaczenie i nie może być tutaj wykorzystywane.
Chodzi o to jest wyrażeniem, które popularnie używane jest w języku potocznym. Ma ono na celu wyjaśnienie jakiegoś zagadnienia, przedstawienie swojego zdania, ale też wskazanie pewnego celu.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodzi o to, że oni wcale nie chcą z nami współpracować, a tylko udają, żeby nas potem oszukać.
Jej chodzi o to, że każdy powinien mieć wolność słowa i wyboru, niezależnie od płci czy koloru skóry.
Jemu chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej dotarli do celu, dlatego wybrał drogę na przełaj pola.


Niepoprawna pisownia

chodzi oto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chodzioto

Niepoprawna pisownia