Niepoprawna pisownia

bez talenciem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

beztalenciem

Poprawna pisownia