Niepoprawna pisownia

po jedzone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pojedzone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pojjedzone

Niepoprawna pisownia