Niepoprawna pisownia

kwoli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gwoli

Poprawna pisownia, znaczenie: choć etymologia omawianego słowa mogłaby wskazywać na coś innego, jedyną dopuszczoną współcześnie wersją jego zapisu jest gwoli. Termin ten wywodzi się od określenia kwoli, które z kolei wyewoluowało ze staropolskiego wyrażenia ku woli, czyli inaczej – zgodnie z czyjąś wolą.
Współcześnie gwoli to przyimek typowo archaiczny, używany już sporadycznie. Jego zadaniem jest wskazanie celu lub przyczynie wykonania czynności, o której mówi w zdaniu rzeczownik. Gwoli to inaczej: z jakiejś przyczyny, z jakiegoś powodu, aby, ażeby, żeby, chcąc. Należy zapamiętać, że rzeczownik następujący po omawianym przyimku powinien być zawsze użyty w formie dopełniacza.

Przykłady poprawnej pisowni

Gwoli sprawiedliwości, muszę przyznać, że wygrała w znacznie lepszym stylu.
Gwoli ścisłości, to już czwarty raz, kiedy odwołujesz umówione wcześniej spotkanie.
Gwoli Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy otrzymali premie.


Niepoprawna pisownia

g woli

Niepoprawna pisownia