Niepoprawna pisownia

bez okolicznik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezokolicznik

Poprawna pisownia