Niepoprawna pisownia

genzi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gęsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gensi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gęzi

Niepoprawna pisownia