Obie formy tj. zarówno wymogą, jak i wymogom funkcjonują w języku polskim i są poprawne, jedna są to różne przypadki, dlatego nie można stosować ich zamiennie. Aby poznać różnice pomiędzy tymi dwoma wariantami zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami praktycznego użycia w zdaniu, które zostały przygotowane przez naszą redakcję, co z pewnością będzie nieocenione w wyborze formy pasującej do kontekstu. Przypominamy również, że nasza redakcja odpowiada na pytania użytkowników pozostawione w formie komentarza pod artykułem.

Poprawna pisownia

wymogą

Poprawna pisownia, znaczenie: wymogą to czasownik wymóc, odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie przyszłym. Wymóc to inaczej: skłonić kogoś do czegoś naleganiem lub naciskiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy myślisz, że ostatecznie wymogą na Tobie pracę w weekendy?
Jej rodzice postanowili, że tą lub inną metodą wymogą na niej systematyczną naukę.
Profesor i asystenci zdecydowali, że wymogą na studentach obecność na każdym wykładzie.


Poprawna pisownia

wymogom

Poprawna pisownia, znaczenie: wymogom z kolei to rzeczownik wymóg, odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Terminem tym określamy warunki, jakim ktoś lub coś musi sprostać. Warto zwrócić uwagę na końcówkę tego wyrazu – jej zapis uzasadniany jest przez regułę, nakazującą kończenie przez om form rzeczowników odmienionych w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieważne jak bardzo się postaram, na pewno nie sprostam wymogom Twoich rodziców.
Wymogom rekrutacyjnym tej firmy sprostał tylko nieliczny procent kandydatów.
Nie wierzę, że żadna z dziewczyn sprosta Twoim wymogom.