Niepoprawna pisownia

bez litosnych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezlitosnych

Poprawna pisownia