Oba omawiane wyrazy występują w języku polskim, jednak ich znaczenie jest inne i należy wykorzystywać je zgodnie z kontekstem wypowiedzi.

Poprawna pisownia

pierwsi

Poprawna pisownia, znaczenie: pierwsi jest przymiotnikiem odliczebnikowym i liczebnikiem, który pokazuje, iż dana grupa osób najszybciej przybyła we wskazane miejsce. Może odnosić się także do ludzi pierwotnych, którzy najwcześniej zamieszkiwali dane tereny. Po odmianie, w szczególności jako pierwsze, słowo określa także podstawowe przedmioty, np. artykuły pierwszej potrzeby.

Przykłady poprawnej pisowni

Pierwsi ludzie tylko w niewielkim stopniu przypominali współczesnego człowieka i niewiele o nich wiemy.
Antek i Jurek przyjechali do nas pierwsi, dopiero po nich pojawili się Basia z Maćkiem i Zosia.
Pierwsi XV-wieczni, dobrze znani kolonizatorzy Ameryki przybyli z Europy pod wodzą Kolumba.


Poprawna pisownia

piersi

Poprawna pisownia, znaczenie: piersi jest z kolei rzeczownikiem, który ma prasłowiańskie korzenie. Został ukształtowany historycznie, a jego obecne znaczenie odnosi się do przedniej części klatki piersiowej zwierząt (w tym ludzi) oraz gruczołów mlekowych, służących matce do wykarmienia młodych ssaków. Nazywane są tak również partie mięsa, pochodzące z przedniej części korpusu.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupiłem piersi z indyka oraz całą kaczkę, więc będziemy mogli przyrządzić obiad dla całej rodziny.
Na piersi przypiął wszystkie medale, którymi został odznaczony w ostatnich latach za bohaterstwo.
Kobiety powinny co jakiś czas wykonywać mammografię, aby upewnić się, że nie chorują na raka piersi.