Niepoprawna pisownia

dosiego roku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do siego roku

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie to jest formułką, której używamy, życząc komuś, by następny rok był dla niego szczęśliwy. Jednak nie zawsze takie było jego znaczenie. Pierwotnie Do siego roku oznaczało obyś w szczęściu dożył kolejnego roku – życzenia takie składało się w Boże Narodzenie. Życzyliśmy w ten sposób drugiej osobie, żeby dożyła nowego roku – sformułowanie to dotyczyło w takim razie kilku ostatnich dni roku przemijającego.
Powyższe wyrażenie należy zapisywać rozłącznie, na co wpływa jego etymologia. Pierwotnie bowiem nie życzyło się Do siego roku, a Do tego roku. Pisownia osobna dotyczy tutaj przyimka do oraz staropolskiego wyrazu siego, który jest dopełniaczem dawnego zaimka wskazującego si, sia, sie, czyli odpowiednikiem dzisiejszego ten, ta, to.
Warto również zapamiętać, że wyrażenie to należy zawsze zapisywać zapisywać w następujący sposób: Do siego roku. Niedopuszczalna jest pisownia wszystkich jego członów wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Do siego roku! Niech Ci się spełnią wszystkie marzenia!
Wszystkiego najlepszego! Do siego roku!
Mamo dzwonię z życzeniami noworocznymi. Do siego roku!


Niepoprawna pisownia

do sie go roku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosiegoroku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dosie go roku

Niepoprawna pisownia