Niepoprawna pisownia

bez kształtna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezkształtna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

beskształtna

Niepoprawna pisownia