Niepoprawna pisownia

chciało by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chciałoby

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą tego słowa jest chciałoby pisane łącznie. Wynika ona z ogólnej zasady obowiązującej w języku polskim, która mówi, że końcówkę -by, świadczącą o trybie przypuszczającym, zawsze należy zapisywać łącznie z czasownikiem, przy którym występuje.
Chciałoby to forma czasownika chcieć w trybie przypuszczającym oraz w formie nieosobowej. Pojawia się, kiedy mówimy o dzieciach albo o nieokreślonych osobach, które chciałyby coś osiągnąć lub dostać. Wyraża wolę, chęci i pragnienia danej osoby lub grupy. Odnosi się również do chęci jako zjawiska.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej dziecko chciałoby codziennie chodzić do KFC, bo nie rozumie, że to niezdrowe jedzenie.
Nikomu nie chciałoby się robić tylu zadań z fizyki, więc nie dziwię się, że i ty nie masz ochoty.
Czy chciałoby ci się pójść do sklepu i kupić kilogram cukru oraz kawę? Bardzo jej potrzebuję.