Niepoprawna pisownia

bez czynny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezczynny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besczynny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezczyny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „bezczyn”, znaczenie poetyckie: bezczynność, bierność.