Niepoprawna pisownia

po gryzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pogryzie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pogryzie oznacza proces chwytania zębami i przeżuwania, rozcierania nimi pokarmu. Odnosi się także do ataku, którego może dopuścić się zwierzę w stosunku do człowieka lub innego zwierzęcia.
Pogryzie należy zapisywać łącznie, ponieważ występująca w nim cząstka po- to przedrostek, który oznacza czas przyszły. W języku polskim wszystkie przedrostki należy zawsze zapisywać łącznie z czasownikami.

Przykłady poprawnej pisowni

Pies Mileny nie pogryzie ci butów, ponieważ dziewczyna oduczyła go takich niszczycielskich zachowań.
Jeśli ona to połknie, a nie pogryzie, nie poczuje gorzkiego smaku i na pewno będzie jej łatwiej się wyleczyć.
Jeśli pies kogoś pogryzie, zazwyczaj zostają mu nieprzyjemnie pachnące rany, które czasem trzeba szyć.