Niepoprawna pisownia

oprucz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oprócz

Poprawna pisownia, znaczenie: przyimek oprócz zapisujemy przez literę o z kreską. Słowo to wywodzi się z języków prasłowiańskich, a jego pierwotną formą w języku polskim było prócz, procza. Podczas kształtowania się języka, zostało przekształcone w słowo oprócz. Jego pisownię można zatem wyjaśnić tradycją. Co więcej, kiedy procza zastąpiono przyimkiem oprócz, doszło do wymiany o na ó.
Słowo oprócz służy do wykluczenia czegoś lub kogoś. Oznacza, że coś lub ktoś nie znalazł się w danym zbiorze.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystko zostało wyniesione z górnych pięter, oprócz starego telewizora, bo nim zajmiemy się później.
Wszystko w tym domu wymaga remontu, oprócz łazienki, bo ta była naprawiana całkiem niedawno.
Oprócz tego, że w tym momencie nie masz racji, to powinieneś posłuchać też zdania innych.


Niepoprawna pisownia

o prucz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o prócz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opródż

Niepoprawna pisownia