Poprawna pisownia

Jurek

Poprawna pisownia, znaczenie: Jurek należy zapisywać przez u. Taką pisownię tego słowa tłumaczy jego etymologia, gdyż do języka polskiego przyszło z innych języków słowiańskich, pierwotnie jako Jur, zdrobnione do Jurek. Równolegle do niego zaczerpnięto z języka czeskiego drugą wersję tego samego imienia, brzmiącą Jerzy. Z tego względu Jurek zostało przyjęte też jako zdrobnienie od imienia Jerzy.
Jurek lub Jerzy wywodzi się od greckiego Georgios, czyli rolnik. Jest to imię męskie, które nosił między innymi ze świętym Jerzym, który wsławił się jako rycerz zabijający smoka i jest patronem Anglii, Gruzji, Rosji i Katalonii.

Przykłady poprawnej pisowni

Jurek zaprosił nas dzisiaj do siebie na kolację, więc nie musisz szykować niczego w domu.
Gdyby Jurek był nieco grzeczniejszy w szkole, nauczyciele na pewno bardziej by go lubili.
Wczoraj Jurek odwołał spotkanie imieninowe, ponieważ jego żona poważnie się rozchorowała.


Niepoprawna pisownia

Jórek

Niepoprawna pisownia